Vitajte na našom webe

Občianske združenie Rozvoj obce Čičmany vzniklo z iniciatívy rodákov z Čičmian so zámerom pomáhať a podporovať rozvoj obce ako výnimočnej obce, ktorá uchováva hodnoty ľudových tradícií. Usilovať sa o kultúrne navrátenie spoločenského života a pomáhať vytvoriť zodpovedajúcu infraštruktúru v obci, aktivizovať obyvateľov a ich účasť na procesoch plánovania a rozhodovania, obhajovať záujmy občanov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Internetová stránka poskytuje podrobnejšie informácie o činnosti a aktivitách občianskeho združenia , informácie o štatutárnych orgánoch a stanovách.

Z našich doterajších aktivít

  • Občianske združenie listami upozornilo kompetentné orgány na nedostatočnú údržbu cestných komunikácií v časti od rázcestia Fačkov - Čičmany – Zliechov ako aj  dalo impulz na rokovanie Žilinského samosprávneho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja na údržbu cesty Zliechov – Čičmany
  • Listom v mene občanov Čičmian sa obrátilo na Okresný pozemkový úrad pri získavaní informácií v rámci projektu ROEP – riešenie pozemkových úprav
  • Poskytlo finančný príspevok na organizovanie Fujarových slávností v septembri 2008 a 2009 v Čičmanoch
  • Poskytlo finančný príspevok na výmenný zájazd s partnerskou obcou
  • Každoročne organizuje stretnutie občanov, rodákov a sympatizantov Čičmian – výstup na Strážov v rámci oživenia života v obci

Vážení návštevníci stránok, ak máte záujem a chcete pomôcť pri aktivitách nášho OZ , podporte nás 2 % z daní - aktuálne formuláre sú umiestnené na sránke Chcete pomôcť? Ak máte záujem stať sa  členom občianskeho združenia Rozvoj obce Čičmany, pošlite prihlášku alebo nás kontaktujte ozrocicmany@gmail.com, č. t. 0907 298 377. Radi vás privítame medzi nami.

Vaše podnety a námety si radi prečítame v Knihe návštev.