Chcete pomôcť aj Vy?

Upozornenie!
Oznamujeme podporovateľom, že sa aktualizovalo tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Predchádzajúce tlačivo bolo nesprávne. Ospravedlňujeme sa a prosíme použiť v súčasnosti aktualizované tlačivo, ktoré akceptuje Daňový úrad.
Prosíme tých,ktorí použili nesprávne tlačivo o opravu a vyplnenie aktualizovaného tlačiva a postúpenie na Daňový úrad. Ďakujeme.
K naplneniu týchto zámerov potrebujeme Vašu pomoc. Ak Vás zaujali ciele združenia a chceli by ste sa zapojiť ako spolupracujúci členovia, prípadne máte námety, ktoré by pomohli spoločnému cieľu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese občianskeho združenia ozrocicmany@gmail.com
 
Chcem prispieť 2% z dane na činnosť občianskeho združenia:

Pre zamestnancov sú tieto nové tlačivá:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti - treba dať potvrdiť do mzdovej učtárne

Pre podnikateľov - 2% sa poukazujú priamo v daňovom priznaní (aj právnické aj fyzické osoby), údaje o príjmateľovi sú v tlačive "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane"

Bližšie informácie o poukázaní 2% sú na stránke https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
 
Obe vyplnené tlačivá treba poslať na príslušný daňový úrad do 30.4.2022, podľa trvalého bydliska alebo poslať na adresu:
Viktor Pieš, Lazany 146, 972 11 Lazany do 23.4.2021.
 
Ak máš záujem spolupracovať s členmi združenia pri organizovaní aktivít, máš zaujímavé nápady na činnosť, kontaktuj nás na e-mailovej adrese občianskeho združenia: ozrocicmany@gmail.com.