Kontaktné údaje

Občianske združenie Rozvoj obce Čičmany
Viktor Pieš - predseda

IČO: 30858755
SID: NULL

číslo účtu: SK05 0200 0000 0034 2728 4755
VUB a.s

Sídlo: Za priepasťou 146/9, 972 11 Lazany
E-mail: ozrocicmany@gmail.com
 

Kontaktujte nás